Harcerze w Argentynie

Ogień polskości płonie w Argentynie

Autor:Marlena Bodo

Związek Harcerstwa Polskiego w Argentynie pełni ważną rolę w utrwalaniu polskiej tożsamości kulturowej wśród Polonii. Ruch ten promuje wartości patriotyczne i skupia się na wychowaniu młodego pokolenia w duchu poszanowania tradycji oraz wartości patriotycznych. Harcerstwo w Argentynie to także bogate życie społeczne i działalność usłana wieloma ciekawymi inicjatywami.

Argentyński ZHP

Od ponad dziewięciu dekad Związek Harcerstwa Polskiego w Argentynie kontynuuje misję pielęgnowania dziedzictwa narodowego wśród polskiej młodzieży poza granicami kraju. Z szacunkiem do historii oraz kultywując patriotyczne wartości, ZHP w Argentynie tworzy przestrzeń, w której polska kultura i tradycja są przekazywane kolejnym pokoleniom Polonii.

Od 1935 r. Związek Harcerstwa Polskiego w Argentynie rozwija ideały, które przekraczają ocean. Organizacja swoje pierwsze kroki formacyjne stawiała w Berisso pod batutą Mieczysława Brzezińskiego. W obliczu trudnej historii wojny, która rozprzestrzeniała się po całym świecie, harcerstwo mogło ponownie prężnie rozwijać się dopiero po zakończeniu działań wojennych. Spotkania w Domu Polskim w Buenos Aires były zunifikowanym znakiem tego, że polskość nie tylko przetrwała czas zawirowań, ale i kwitła.

Z odwagą i determinacją

Na terenie Martin Coronado pojawiły się nowe drużyny, w tym „Żurawi”, prowadzeni przez Danutę Sempolińską oraz „Jeleni”, którymi dowodził Stanisław Smodlibowski. Były to pierwsze kroki milowe w rozwoju miejscowego ruchu harcerskiego. Z czasem Związek zyskał miejsce nie tylko na ziemi, ale i w sercach jego członków poprzez działalność taką, jak Drużyna Harcerek „Czajki”, VI Męska Drużyna Harcerzy oraz V Żeńska Drużyna Harcerek – wszystkie prężnie realizowały cele wychowawcze i kulturotwórcze. Obchody świąt narodowych czy uczestnictwo w pielgrzymkach do Lujan podkreślają role, jaką pełniły i nadal pełnią harcerze w tworzeniu unikalnej tożsamości polonijnej w Argentynie.

Harcerstwo polskiego ducha w Argentynie

Związek Harcerstwa Polskiego w Argentynie to nie tylko fragment polskości na mapie świata, ale przede wszystkim żywy organizm, który rośnie, ewoluuje i niezmiennie trwa w przekazywaniu wartości, które są istotą polskiej duszy, zarówno na historycznej Ojczyźnie, jak i w odległej Argentynie.

Wśród szumu oceanicznych fal i hiszpańskojęzycznej areny Argentyny, tli się iskra polskości, która rozprzestrzenia się dzięki działalności Związku Harcerstwa Polskiego. Organizując liczne spotkania, obozy i inicjatywy edukacyjne, ZHP w Argentynie staje się bastionem polskiej kultury i tradycji, pozwalając nowym pokoleniom odkryć piękno ojczyzny swoich przodków.

Nie jest to zadanie proste w kraju oddalonym o ponad 12 tysięcy kilometrów od Polski, lecz misja ZHP brzmi szczytnie i jasno – wykształcić w młodych ludziach cechy odpowiedzialnych obywateli, zdolnych do życia w duchu patriotyzmu i demokracji. Organizacja ta pragnie także szerzyć wiedzę o polskiej historii, języku i kulturze, z naciskiem na integrację z argentyńskim społeczeństwem bez zapominania o własnych korzeniach. Zaangażowanie, pasja i ciężka praca druhów i harcerzy sprawiają, że ogień polskości płonie nadal, zdobywając serca nie tylko Polaków, ale i całej Argentyny.


Symbol harcerstwa polskiego w Argentynie

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content