Kontakt

Podejmij z nami współpracę!

Informacje na temat nadsyłanych materiałów do redakcji. Możesz podjąć współpracę z naszą redakcją. Zachęcamy każdego, kto chciałby przekazywać innym ważne i ciekawe informację z życia Polonii w różnych krajach. Jednak zastrzegamy sobie prawo do edycji nadesłanych materiałów zgodnie z wymogami redakcyjnymi, poprawnością językową oraz prezentowaną linią portalu. Poglądy i opinie opisywane przez autorów wyrażają jedynie ich zdanie, zaś nie są oficjalnym stanowiskiem redakcji.


Scroll to Top
Skip to content