Andrzej Poczobut spędził kolejne święta Bożego Narodzenia w więzieniu

Andrzej Poczobut, polski dziennikarz i aktywista na Białorusi, po raz kolejny spędził Święta Bożego Narodzenia za kratami białoruskiego więzienia. Jego niehumanitarna izolacja budzi obawy co do przestrzegania praw człowieka w reżimie łukaszenkowskim. Poczobut przebywa w celi specjalnej, czyli w „więzieniu w więzieniu”.

Świat Andrzeja Poczobuta – izolacja i represje

Według Barysa Hareckiego, wiceszefa niezależnego Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, niemal niemożliwe jest pozyskanie informacji, co dzieje się z Poczobutem za kratami. Jak stwierdził Harecki: „Z naszych informacji wynika, że oprócz bliskich nikt nie dostaje od Andrzeja listów już od dawna. Jeśli przychodzą, to tylko do nich”.

 „Nie mamy żadnych wieści” – apel żony aktywisty

Oksana Poczobut, żona więźnia politycznego, napisała post na Facebooku, w którym podała, że informacje jakie posiada o swoim męża są „skąpe i ponure”. Obecnie Andrzej Poczobut pozbawiony prawa do paczek i spotkań, co jeszcze bardziej utrudnia uzyskanie jakichkolwiek informacji na temat jego stanu zdrowia oraz sytuacji w więzieniu. Obrońcy praw człowieka podkreślili, że tego rodzaju represje wobec więźniów politycznych są stałą praktyką stosowaną przez reżimy niedemokratyczne. Nawet reglamentowane uprawnienia, takie jak rozmowy telefoniczne, spotkania czy przesyłki, są odejmowane pod najbardziej błahymi pretekstami.

Kary za „umyślne nieposłuszeństwo”

Umieszczenie Andrzeja Poczobuta w „pokoju typu cela” to kolejna kara, mająca wywrzeć „wychowawczy wpływ” na skazanych. Oksana Poczobut zaznaczyła, że od rozpoczęcia kary jej mąż nie miał zgody na widzenie ani na otrzymywanie paczek. Barys Harecki podkreślił, że władze białoruskie dążą do oderwania więźniów od społeczeństwa, zwiększając ich izolację. Odcinając informacje o więźniach, ukrywają prawdziwą skalę represji.

Niesprawiedliwy wyrok, czyli historia Andrzeja Poczobuta

Andrzej Poczobut, aktywista i dziennikarz z Grodna, został skazany 8 lutego 2023 roku na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. W politycznym procesie zarzucono mu podżeganie do nienawiści oraz rehabilitację nazizmu za publikacje dotyczące historii Polski i Białorusi. Organizacje praw człowieka uznają go za więźnia politycznego.

Apel Polski o uwolnienie Andrzeja Poczobuta

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP podejmuje działania w celu doprowadzenia do uwolnienia aktywisty. Niemniej Rzecznik MSZ, Paweł Wroński stwierdził, że nie tylko Andrzej Poczobut, ale wszyscy więźniowie polityczni na Białorusi, powinni być wolni i konieczne jest wywieranie nacisku na reżim białoruski w tej kwestii.

Zdjęcie portretowe Andrzeja Poczobuta – wikipedia.pl
Autor:Marlena Bodo

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content