Seniorzy z Kresów w Ciechocinku

Autor:Ilona Gosiewska

W Ciechocinku realizowaliśmy projekt adresowany do polskich działaczy, seniorów, świadków historii  z Litwy, Białorusi, Ukrainy. Projekt „Nauka i zdrowie. Wyprawy śladami Mikołaja Kopernika dla polskich seniorów z Kresów” to pobyt leczniczy, z zabiegami i korzystanie ze znanych tężni ciechocińskich. Uczestnicy mieli też spotkania środowiskowe, odbyli wyprawę do Torunia oraz poznali historię Ciechocinka i okolic.

W dniach 16-25.07.2023 grupa zasłużonych seniorów, społeczników, którzy przez lata pracowali na rzecz polskiej edukacji, kultury, historii, patriotyzmu, opieki nad miejscami pamięci, mogli przebywać na turnusie zdrowotnym, integracyjnym, w pięknym uzdrowisku. Uczestnicy pobytu to członkowie zacnych organizacji z Litwy: Uniwersytetu III Wieku z Rejonu Solecznickiego, kombatanci i wdowy po kombatantach ze Stowarzyszenia Polskich Kombatantów z Wilna, seniorzy ze Święciańskiego i Jezioroskiego Oddziału Związku Polaków na Litwie. Z Białorusi przyjechali senioralni działacze ze Związku Polaków na Białorusi  z Lidy, Wołkowyska, seniorzy-pedagodzy z Brześcia. Delegacja z Ukrainy reprezentowana była przez Sybiraków z Towarzystwa Polskich Kombatantów i Osób Represjonowanych Miasta Lwowa, seniorów-artystów z Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz członków Towarzystwa Rodzina Rodzin. Z różnych regionów Polski przybyli  seniorzy Solidarności i Sybiracy ze Związku Sybiraków z różnych okręgów..  

Uczestnicy projektu mają podreperować zdrowie biorąc udział w zabiegach oferowanych przez znane miejsce lecznicze w Ciechocinku. Ważnym wsparciem jest także integracja międzyśrodowiskowa i międzypokoleniowa. W ramach zadania przewidziano udział wolontariuszy Stowarzyszenia Odra-Niemen, którzy wspierają grupę, organizują spotkania tematyczne,  filmowe, artystyczne, wycieczki krajoznawcze.  Wykorzystując fakt, że rok 2023 jest Rokiem Mikołaja Kopernika, zorganizowaliśmy  wyprawę do Torunia. Grupa z przewodnikiem zwiedzała Stare Miasto, najważniejsze zabytki, Toruńskie Planetarium i poznawała toruńskie legendy.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen


Seniorzy z Kresów w Toruniu

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content