Jan Henryk Dąbrowski, „Mazurek Dąbrowskiego”, Karol Kniaziewicz – czyli 227 rocznica ustanowienia Legionów Polskich we Włoszech

Autor:Marlena Bodo

W dniu 9 stycznia 2024 roku miała miejsce 227. rocznica powołania Legionów Polskich we Włoszech – epokowego momentu, kiedy to żołnierze polscy, pod przywództwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego, zainicjowali nowy rozdział w historii dziejów narodu. Ich bohaterska postawa i determinacja przyczyniły się do ukształtowania polskiej tożsamości narodowej, a pieśń „Mazurek Dąbrowskiego” stała się hymnem niepodległej Polski.

Jeszcze Polska nie zginęła” – nieśmiertelna pieśń Legionów

Dziewiątego stycznia 1797 roku rozpoczęła się niezwykła historia Legionów Polskich we Włoszech. To właśnie tam, pod przewodnictwem generała Jan Henryka Dąbrowskiego, ukształtowała się jedna z najważniejszych formacji wojskowych emigracji, składająca się z żołnierzy pragnących walczyć o niepodległość Polski. Wydarzenie to stanowiło kamień milowy w historii narodu polskiego, symbolizując niezłomność ducha i dążenie do niepodległości.

Początek marzeń́ o niepodległej Polsce

Po upokarzającym III rozbiorze Polski, żołnierze i oficerowie emigrowali do Włoch i Francji, poszukując szansy na kontynuowanie walki o niepodległość. Dzięki wpływom Napoleona oraz Agencji (polskiej organizacji emigracyjnej) możliwe było podpisanie umowy między J.H. Dąbrowskim a rządem Republiki Lombardzkiej. To wydarzenie otworzyło drogę do powstania Legionów Polskich, z którymi związane były marzenia o uniezależnieniu się od zaborców.

Legiony Polskie, tworzone pod kierownictwem Dąbrowskiego, Karola Kniaziewicza, Józefa Wybickiego i Antoniego Amilkara Kosińskiego, miały walczyć u boku wojsk Napoleona przeciwko Austrii. Do tej formacji wojskowej zaciągnęło się około 35 tysięcy ludzi, z czego ponad połowa z nich poniosła bohaterską śmierć.

227 lat od ustanowienia Legionów Polskich

Choć żołnierze Legionów nie stoczyli żadnej bezpośredniej bitwy, której wynik mógłby przyłożyć się do uzyskania niepodległości przez Polskę, to ich historia przyczyniła się do rozbudzenia polskiej świadomości narodowej. Pieśń „Mazurek Dąbrowskiego”, początkowo znana jako „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, stała się hymnem narodowym Rzeczypospolitej Polskiej. Pieśń ta stała się hymnem nadziei i wyrazem ducha niepodległościowego narodu polskiego.

Dwieście dwadzieścia siedem lat po ustanowieniu Legionów Polskich we Włoszech, wspominamy bohaterskich żołnierzy, którzy pozostawili niezatartą chlubę na kartach historii. Ich ofiara i poświęcenie stały się fundamentem dla pokoleń Polaków, kontynuujących walkę o niepodległość i godność narodu. Niech ta rocznica będzie czasem refleksji nad naszą historią oraz źródłem inspiracji do zachowania i rozwijania dziedzictwa, które zostawiły nam Legiony Dąbrowskiego.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Legiony_Polskie_we_Włoszech#/media/Plik:Jan_Henryk_Dabrowski_2.jpg

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content