Ilona Gosiewska z kombatantem w Wilnie

Ilona Gosiewska – Prezes Stowarzyszenia Odra-Niemen szczerze o działalności dla OPP

Autor:Piotr Kurpaska

Prezeska Stowarzyszenia Odra-Niemen opowiada o najważniejszych wyzwaniach w działalności organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie Odra Niemen jest Organizacją pożytku publicznego co to oznacza w praktyce i jaką przebyliście drogę do uzyskania tego statusu?

Nasza organizacja uzyskała wiele lat temu status OPP, co jest dla nas bardzo ważne. Dzięki temu oznaczeniu możemy pozyskiwać 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych. Możemy też korzystać z różnych ulg w opłatach. Dzięki OPP darczyńcy, osoby fizyczne i prawne, mogą darowizny na rzecz naszej organizacji odpisywać od podatku. Aby uzyskać status OPP musieliśmy wykazać 3-letnią działalność ważną społecznie. Było to dla nas o tyle łatwe, że od początku naszych działań współpracowaliśmy z kombatantami z Polski i Kresów i dla nich realizowaliśmy wiele zadań, które zbudowały program Rodacy-Bohaterom.

Co wyróżnia Stowarzyszenie Odra Niemen od innych podobnych organizacji?

Według mnie wyróżnia nas działanie ponad podziałami, autentyczność, budowanie międzypokoleniowych relacji opartych o postawy i wartości bohaterów polskiej wolności. Z każdym rokiem rozwijamy i zakres działań i współprac, budujemy mocne struktury, zawiązujemy koalicje, stawiamy na życzliwą współpracę i dzielimy się zdobytym doświadczeniem, kontaktami. Bardzo ważny element Odry-Niemen to edukacja historyczna i patriotyczna. Budujemy ten obszar w oparciu o praktyczne działania, nowoczesne warsztaty, promocję w sieci, autorskie media włączając w te aktywności młodzież. Przede wszystkim stale wzmacniamy wolontariat, który jest aktywny, zaangażowany, włączający i starszych i młodszych do pomocy kombatantom, Sybirakom, dbający o miejsca pamięci, promujący polską historię i jej bohaterów. .

Jakie projekty są najważniejsze i najbliższe Waszym sercom?

W 2009 roku poznaliśmy na Białorusi grupę polskich kombatantów AK, łagierników. To dla Nich zaczęła się praca Stowarzyszenia Odra-Niemen, a następnie poznawaliśmy kolejne grupy weteranów w Polsce, na Ukrainie czy na Litwie. Mało wówczas było grup zajmujących się tą grupą osób. Byliśmy przyjmowani w domach kombatantów, poznawaliśmy ich potrzeby, zostaliśmy włączani do działań społecznych tego środowiska, stając się z czasem jednym z ważniejszych partnerów. Tak też zbudowała się ogólnopolska akcja Rodacy-Bohaterom, najważniejsze dla nas zadanie, trwające do dnia dzisiejszego, które połączyło wiele środowisk i dzięki której powstały Oddziały Odry-Niemen oraz szereg zadań dla weteranów z kraju i zagranicy.

Jakie cele udało się Wam zrealizować w ubiegłym roku?

Stowarzyszenie Odra-Niemen dzisiaj to już instytucja ważna dla wielu środowisk. Wciąż na pierwszym miejscu jest akcja Rodacy-Bohaterom, która opiera się zbiórce darów i tworzeniu paczek pamięci na święta dla kombatantów, dostarczaniu posiłków potrzebującym. To także bieżąca pomoc weteranom – wolontariat, który po pandemii mocno się rozwija. Akcja Rodacy-Bohaterom z racji coraz mniejszej liczby kombatantów, a wcale nie malejącej liczby darów, rozszerza się na wsparcie polskich środowisk na Litwie, Białorusi, Ukrainie. tej zimy udało się przekazać około 3000 paczek pamięci w kraju i na Kresach. Z Podlaskim Oddziałem zrealizowaliśmy kolejne edycje pobytów sanatoryjnych w ramach zadania Zdrowie Bohaterom, dla ponad 80 świadków historii. Udało się w całym środowisku Odra-Niemen tworzyć wiele zadań edukacyjnych takie jak, „Wakacje z historią” dla polskich uczniów z Kresów, cykl „Warsztatów filmowych” z udziałem młodzieży i lokalnych świadków historii, czy konkursy historyczne tworzone przez Oddziały na Opolszczyźnie i w Wielkopolsce. Odbyły się Gale Wolontariatu na Dolnym Śląsku i Rodacy-Bohaterom na Mazowszu z licznym udziałem osób z międzypokoleniowych grup, na czele z bohaterami polskiej wonności. W całej Polsce realizowaliśmy Kwesty Zaduszkowe, remontowaliśmy polskie miejsca pamięci na Litwie i w Gruzji, jako wolontariusze wspieraliśmy na Litwie swą pracą IPN w akcji poszukiwawczej #PowrcamyPo Swoich. Zrealizowaliśmy ponad 20 zadań dotacyjnych z własnym udziałem finansowym, rzeczowym, osobowym, a także wiele projektów własnych w 100% wykonanych społecznie. Rok 2023 był dla nas czasem przełomowym, bardzo aktywnym, w którym zrealizowaliśmy wiele więcej celów niż zakładaliśmy. .

Jak pozyskujecie środki na swoje działania?

Organizacja społeczna, aby mogła się rozwijać i realizować swoje cele statutowe, potrzebuje środków finansowych. Bardzo wiele zadań opieramy na społecznej pracy własnej, na wolontariacie, ale to nie wystarcza, zwłaszcza w naszym przypadku, gdy realizujemy tak wiele zadań i mamy tak rozbudowaną strukturę. Zabiegamy o środki finansowe z różnych źródeł. Wciąż znaczącą formą wsparcia są dotacje regionalne czy krajowe. Zbudowaliśmy wokół nas, swoją rzetelnością i transparentnością, grupę darczyńców, która systematycznie lub okazjonalnie przekazuje środki na cele statutowe bądź wybrane akcje. Od 2 lat staramy się rozwijać akcje pozyskiwania funduszy z 1,5 % podatku, które są jednym z najważniejszych dla nas źródeł. Te środki pozwalają na szybką reakcje na palące potrzeby, często nieprzewidywalne. Tworzymy w sieci celowe zbiórki publiczne, które są zazwyczaj reakcją na kryzysowe sytuacje. Np. w zeszłym roku zebraliśmy 15 tys. zł na remont po pożarze domu Pani Marii z Rudnik. Bardzo ważnym działaniem, z którego jesteśmy dumni, jest Internetowy Sklep Charytatywny Odry-Niemen, gdzie można zakupić cegiełki jak „posiłek dla kombatanta”, „Paczkę Pamięci”, czy „wsparcie Polaków z Białorusi”. W sklepie można również zakupić unikalne gadżety patriotyczne, książki nie sprzedawane gdzie indziej, artykuły regionalne tworzone przez członków innych organizacji. W ten sposób dywersyfikujemy środki przychodu i pozyskujemy fundusze na zaplanowane działania, ale też na aktualne, celowe akcje.

Jakie zadanie wyznaczyliście sobie na ten rok?

Rok 2024 będzie dla nas rokiem rocznicowym, to 15 lat akcji Rodacy-Bohaterom i nowego otwarcia Stowarzyszenia Odra-Niemen. Planujemy cykl spotkań we współpracy z lokalnymi partnerami, kulminacja wydarzeń nastąpi we wrześniu. Odbędzie się uroczysta Gala z udziałem ponad 300 gości i przyjaciół naszego środowiska. Stale jednak rozwijamy nasze działania. Będzie trwała akcja Rodacy-Bohaterom, organizujemy kolejną edycję pobytu kombatantów w uzdrowiskach, będziemy, razem z młodzieżą i kombatantami, aktywnie obchodzić okrągłe 80-te rocznice ważnych dla nas rocznic historycznych – Operacja Ostra Brama, Powstanie Warszawskie czy Bitwa pod Monte Casino. Chcemy wzmacniać wolontariat, planujemy z młodymi ludźmi remontować polskie miejsca pamięci na Litwie. Zamierzamy także tworzyć i realizować projekty dla Polonii i Polaków za Granicą, który to obszar staje się z każdym rokiem coraz ważniejszy i mocniejszy dla naszego środowiska. Wciąż też rozwijamy autorskie media – kwartalnik, portal, strony tematyczne, profile w social mediach, podcasty, aby móc pokazywać nasze działania, ale też pracę polskich środowisk działających poza granicami, czy innych organizacji w Polsce działających w podobnym obszarze tematycznym.

Czego wam życzyć i jak można Was wesprzeć?

Prosimy wszystkich, aby życzyli nam wytrwałości, abyśmy nie stracili autentycznego zaangażowania, aby coraz więcej młodych ludzi współpracowało z Odrą-Niemen. Ważne dla nas jest to, abyśmy jak najdłużej mogli przebywać w otoczeniu bohaterów polskiej wolności i dla tej grupy pracować. Prosimy o wsparcie. Teraz można to łatwo zrobić przy rocznych rozliczeniach podatkowych – wystarczy wpisać nasz nr KRS 0000133146. Prosimy też pamiętać, że można nas wspierać przez cały rok wpłacając kwoty na konto stowarzyszenia wspierając cele statutowe lub na konto akcji Rodacy-Bohaterom. Zaglądajcie Państwo na nasze strony, tam są zawsze bieżące aktualności i zbiórki. Nie zapominajcie o naszym internetowym Sklepie Charytatywnym. Zapraszamy do współpracy poprzez wsparcie finansowe oraz włączając się w wolontariat Odry-Niemen.

Przekaż 1,5% podatku na Stowarzyszenie Odra-Niemen

Ilona Gosiewska w Wilnie, otrzymuje podziękowanie od tamtejszych Polaków
Ilona Gosiewska w Wilnie, otrzymuje podziękowanie za pracę na rzecz polskiego środowiska na Litwie
Ilona Gosiewska z grupą młodzieży odwiedza Polaków mieszkających na Litwie
Ilona Gosiewska z grupą młodzieży odwiedza Polaków mieszkających na Litwie
Ilona Gosiewska z ostatnim polskim kombatantem z Wilna
Ilona Gosiewska z ostatnim żyjącym polskim kombatantem z Wilna

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content