Polska Misja Medyczna 2023 – Rok solidarności i pomocy humanitarnej

Autor:Marlena Bodo

Polska Misja Medyczna zamyka rok 2023, jako czas intensywnego zaangażowania w pomoc humanitarną na różnych frontach świata. Pracownicy organizacji wspierali potrzebujących m.in. w Syrii, Turcji, Strefie Gazy oraz Etiopii, świadcząc nieocenioną pomoc w trudnych warunkach.

Pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii

6 lutego 2023 roku Turcję i Syrię nawiedziło tragiczne trzęsienie ziemi, pozbawiając życia niemal 60 000 osób. Sytuacja była szczególnie trudna w Syrii, gdzie nie wpuszczono międzynarodowych ekip ratunkowych. Polska Misja Medyczna nie tylko przekraczała te trudności, ale nadal (do dnia dzisiejszego) udziela wsparcia ofiarom. Jakub Belina Brzozowski podkreśla, że oprócz wsparcia medycznego, organizacja dostarcza protezy, przywracając nadzieję na normalne życia.

Wspieranie cywilów w Strefie Gazy

Działania wojenne w Strefie Gazy stworzyły wielowymiarowy kryzys humanitarny. Polska Misja Medyczna, współpracując z Palestinian Medical Relief Society, nie tylko dostarcza pomoc medyczną, ale także stara się złagodzić problemy zdrowotne, zniszczenia budynków oraz braki dostępu do wody.

Pomoc humanitarna w Etiopii

Etiopia, dotknięta wojną domową, stanowi kolejne wyzwanie dla Polskiej Misji Medycznej. Zgodnie z danymi ONZ, ponad 24 miliony ludzi potrzebuje pomocy, głównie z powodu groźby głodu. Organizacja wspiera szpital w mieście Wolisso, zapewniając opiekę medyczną i dożywianie dla 850 noworodków. Dodatkowo dostarcza niezbędne sprzęty medyczne, takie jak koncentratory tlenu i inkubatory.

Razem możemy więcej

Pomoc Polskiej Misji Medycznej nie zna granic geograficznych czy politycznych. Organizacja działa tam, gdzie ludzie najbardziej potrzebują wsparcia. Dzięki środkom finansowym i zaangażowaniu społecznemu, organizacja może kontynuować swoją misję i dawać nadzieję tym, którzy jej potrzebują. Rok 2023 był dla Polskiej Misji Medycznej rokiem solidarności i poświęcenia. Wspólnie z partnerami i wolontariuszami, organizacja nie tylko leczyła rany ciała, ale przede wszystkim dawała nadzieję na lepsze jutro.

Solidarność w czasach kryzysu

Polska Misja Medyczna nie tylko skupiła się na udzielaniu pomocy w obszarach dotkniętych konfliktami czy kataklizmami naturalnymi. Organizacja aktywnie uczestniczyła w międzynarodowych wysiłkach na rzecz rozwiązywania kryzysów humanitarnych, angażując się m.in. w działania wojenne na Ukrainie.

W ciągu całego roku trwały walki, a pomoc humanitarna była niezwykle potrzebna. Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej podkreśla, że konflikty, które nigdy nie były w centrum zainteresowania, jak kryzys w Etiopii, również stały się priorytetem.

Działania Polskiej Misji Medycznej w 2023 roku to również budowanie mostów solidarności i nadziei w miejscach dotkniętych tragedią. Oby rok 2024 przyniósł równie dużo determinacji i możliwości niesienia pomocy potrzebującym.

Etiopia, Afryka
Ukraina

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content