Otwarcie Domu Pielgrzyma im. ks. Jerzego Steckiewicza w Królewcu

Autor:Marlena Bodo

12 grudnia 2023 roku w Królewcu, przy udziale wielu duchownych, świeckich i zaproszonych gości, odbyła się uroczystość poświęcenia i otwarcia Domu Pielgrzyma im. ks. Jerzego Steckiewicza – wyjątkowego miejsca związanego z długoletnią posługą tego kapłana, który przez lata kształtował i umacniał polską wspólnotę katolicką w tym regionie.

Grudniowy Królewiec

W klimacie dziedzictwa ks. Jerzego Steckiewicza, pierwszego proboszcza parafii św. Wojciecha w Królewcu, 12 grudnia br. został oficjalnie otwarty Dom Pielgrzyma noszący jego imię. Wydarzenie to odbyło się w 3. rocznicę śmierci cenionego kapłana. Zgromadziło ono licznych duchownych, wiernych, a także wysokich dostojników z Polski oraz z Rosji.

Msza roratnia, jako początek święta

Otwarcie Domu Pielgrzyma w Królewcu rozpoczęło się od uroczystej Mszy świętej roratniej, której przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Abp Paweł (Paolo) Pezzi, metropolita archidiecezji Matki Bożej w Moskwie, razem z biskupem pomocniczym Nikołajem Dubininem, stanęli u boku polskiego duchowieństwa.

W czasie Mszy, kard. Nycz wyraził wdzięczność za zaproszenie do uczestnictwa w tej wyjątkowej uroczystości. W kazaniu podkreślił znaczenie ks. Jerzego Steckiewicza dla lokalnej wspólnoty, zauważając, że jego praca i zaangażowanie przyczyniły się do budowy silnej i zorganizowanej społeczności.

Dom Pielgrzyma, czyli wspólnota i dziedzictwo

Arcybiskup Paweł Pezzi przewodniczył liturgii dziękczynnej, w której wspomniano życie i posługę ks. Jerzego Steckiewicza. Kard. Nycz w swoim kazaniu skierował słowa wdzięczności do obecnego proboszcza parafii, ks. Marka Kołodziejskiego: „Spoglądając na waszą wspólnotę, widzę, jak jest ona dobrze zorganizowana, a powstała ona w wielkim stopniu dzięki wysiłkom ks. Jerzego” – podkreślił metropolita warszawski. Wskazał także na chrystusowe wezwanie do szukania tych, którzy zboczyli z drogi.

Życiorys księdza Jerzego Steckiewicza

Ksiądz prałat Jerzy Steckiewicz urodził się 15 października 1954 roku w Grodnie. Już w wieku dwóch lat, wraz z rodziną, wyemigrował do Polski. W 1975 roku wstąpił do seminarium duchownego w Szczecinie. Po ukończeniu studiów, biskup szczecińsko-kamieński Kazimierz Majdański wyświęcił go na kapłana w dniu 12 kwietnia 1981 roku.

Jego życiowa misja rozpoczęła się w 1991 roku, kiedy to uzyskał zgodę na wyjazd do pracy duszpasterskiej w Królewcu. Został pierwszym proboszczem parafii św. Wojciecha, aż do końca swojego życia. Ks. Steckiewicz działał także jako redaktor naczelny czasopism katolickich, m.in. „Kaliningradskij Katoliczejskij Wiestnik” i „Głos znad Pregoły”, które stały się głosem polskiej społeczności w Rosji. Był również dziekanem Regionu Zachodniego (kaliningradzkiego) archidiecezji Matki Bożej w Moskwie. Jego zaangażowanie objęło również kierowanie ośrodkiem dobroczynnym Caritas Zachód.

W 1996 r. kapłan ten, zasłużony dla polskiej diaspory w Rosji, został mianowany kapelanem Jego Świątobliwości przez papieża Jana Pawła II, zaś w 2013 roku, Benedykt XVI nadał mu godność prałata Jego Świątobliwości. Niewątpliwie życie kapłańskie J. Steckiewicza było pełne oddania, służby i troski o wspólnotę, co znalazło swoje odzwierciedlenie w licznych inicjatywach duszpasterskich i społecznych.

Dziedzictwo ks. Steckiewicza, czyli otwarcie Domu Pielgrzyma

Dom Pielgrzyma będzie pełnić funkcję miejsca spotkań, rekolekcji, a także wsparcia dla pielgrzymów z Polski i innych krajów. Jego otwarcie to także symboliczny krok w budowaniu mostów między narodami, propagując ideę pojednania i współpracy. Dom Pielgrzyma im. ks. Jerzego Steckiewicza to miejsce, które ma być centrum wspólnoty, modlitwy i pielgrzymowania.

Podziękowanie i wspólnota modlitewna

Obecny proboszcz parafii św. Wojciecha, ks. Marek Kołodziejski, wyraził wdzięczność parafianom za zaangażowanie i wspólną modlitwę podczas tej uroczystości. Podkreślił, że mimo zwykłego dnia, zebrali się razem jako rodzina, aby wspólnie oddać cześć kapłanowi, który poświęcił swoje życie służbie Bogu i ludziom.

Otwarcie Domu Pielgrzyma im. ks. Jerzego Steckiewicza to wyjątkowy moment w historii polskiej diaspory w Rosji. Dziedzictwo tego wyjątkowego kapłana zostaje kontynuowane, a miejsce to staje się centrum życia duchowego i kulturalnego dla wspólnoty. W atmosferze wspólnej modlitwy i radości zebrani mogli świadczyć o trwałym dziedzictwie ks. Jerzego Steckiewicza i jednoczyć się w nadziei na przyszłość.

Złożone kwiaty i znicze na grobie ks. Steckiewicza przez polskiego ambasadora – fot. Посольство Республики Польша в Москве

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content