Członkowie SPPW Southampton z chórem "Fiołki"

84. Rocznica Deportacji na Sybir

Deportacje Polaków przez Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich to tragiczny rozdział historii, który miał miejsce w okresie II wojny światowej oraz bezpośrednio po jej zakończeniu. Były to masowe wysiedlenia, których celem było eliminowanie potencjalnych przeciwników reżimu sowieckiego oraz osłabienie polskiej społeczności na obszarach, które znalazły się pod kontrolą ZSRR po paktach Ribbentrop-Mołotow.

Pierwsza masowa deportacja miała miejsce wiosną 1940 roku, kiedy to władze sowieckie zdecydowały się na przymusowe wysiedlenie około 140 tysięcy Polaków z terenów okupowanych przez ZSRR, głównie z terenów wschodnich II Rzeczypospolitej. Deportowani zostali zmuszeni do pracy przymusowej w sowieckich łagrach lub osadzani w odległych regionach ZSRR, w niewłaściwych dla osadnictwa warunkach klimatycznych, co prowadziło do wielu zgonów z powodu głodu, chorób i wyczerpania. Kolejne deportacje miały miejsce w latach 1940–1941 oraz po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to Sowieci kontynuowali wysiedlenia Polaków z ziem wschodnich, które pozostały pod ich kontrolą. Liczba deportowanych Polaków w ciągu tych lat sięgała kilkuset tysięcy.

Deportacje te pozostawiły trwałe piętno w historii Polski oraz narodu polskiego, będąc tragicznym przejawem represji sowieckiego reżimu i dramatu wielu rodzin, które straciły swoich bliskich w wyniku tych działań. O tych tragicznych wydarzeniach pamiętają także Polacy w Anglii, którzy z tej okazji zorganizowali pamiątkowe uroczystości.

Spotkanie stanowiło wspólną integrację różnych środowisk

Spotkanie stanowiło wspólną integrację różnych środowisk

Przez tajgę, stepy – plątaniną dróg!

A myśmy szli i szli – niepokonani!

Aż „Cud nad Wisłą” darował nam Bóg

W 2024 r. przypada „84 rocznica masowych deportacji Polaków na Sybir”.

10 lutego 1940 r. władze Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich  przeprowadziły pierwszą (z czterech) masową deportację obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej w głąb państwa sowieckiego – północnej Rosji i zachodniej Syberii. Wywieziono wtedy około 140 tys. ludzi. W nieludzkich warunkach transportowano ich na nieludzką ziemię. W czasie transportu deportowani umierali z wyczerpania, głodu i zimna.

Członkowie SPPW Southampton  w dniu 10 lutego 2024 na zaproszenie Kresy Family w Londynie, uczestniczyli w uroczystości „84 rocznicy deportacji na Syberię i USSR”. Z ciekawością wysłuchaliśmy Pani Antoniny Bifulco, która zrobiła wykład o życiu Polaków, którzy przybyli do Anglii po wojnie .

Wspaniały obiad w Łowiczance oraz możliwość integrowania się z Kresowiakami/Sybirakami było wspaniałym przeżyciem dla naszych członków.

Z przyjemnością wysłuchaliśmy piosenek w wykonaniu chóru  „Fiolki” zespołu Mazury.

Pozdrawiamy wszystkich Kresowiaków i Sybiraków🌹❤🌹

Źródło: https://www.facebook.com/sppwsouthampton/posts/pfbid0cyTccaJR5QfTqvGkXkrNwRHiNrSF1qSqJQ1QbTSwnuqkkAky79FQ5SXTHVfQ7aRXl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content