Gdzie mieszka najwięcej Polaków za granicą?

Polacy wyemigrowali do różnych krajów na przestrzeni wieków. Gdzie żyje ich najwięcej obecnie? Fot. Maciej Rajfur

Autor: Maciej Rajfur

Mówi się, że Polacy są obecni na cały świecie. Patrząc ogólnie, jest w tym trochę prawdy. Widać to choćby po zawodach sportowych organizowanych w różnych krajach. Na nich praktycznie nigdy nie brakuje polskich kibiców. Gdzie zatem żyją największe skupiska Polaków?

Polacy wyjeżdżali ze swojego kraju w różnych okresach i momentach historii. Mieli ku temu różnorakie powody. Czy to polityczne, ekonomiczne, egzystencjalne. Czasem byli zmuszeni, a czasem jechali za marzeniami. Niektórzy zostawali na swoich ojczystych ziemiach, ale to granice Polski się zmieniały i nagle mieszkali za granicami.

Przez wieki liczebność Polaków w różnych krajach światach się zmieniała. Determinowały ją z reguły wielkie wydarzenia historyczne. Obecnie szacuje się, że poza granicami kraju żyje nawet ok. 21 mln Polaków ( dane MSZ – stan na 2023 rok).

Zdecydowanie najwięcej z nich mieszka w Stanach Zjednoczonych – około 10 milionów. Największe skupisko znajduje się w Chicago i liczy około 1,5 miliona. Dlatego też właśnie tam znajdują się władze centralnych Kongresu Polonii Amerykańskiej. Wielu naszych rodaków żyje w Nowym Jorku, a także w Denver, czy Detroit. W tych miastach powstały nawet całe polskie dzielnice.

Kolejnym krajem, gdzie spotkamy wielu Polaków (i to może być dla wielu zaskakujące) jest Brazylia. W tym południowoamerykańskim państwie przebywa ponad 2 miliony rodaków. Najwięcej – po kilkaset tysięcy – w takich miastach jak np. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sao Paulo, czy Rio de Janeiro. Brazylia była kierunkiem emigracji chłopskiej.  Kurytyba w Stanie Parana uchodzi za jej wielka kolebkę. Co ciekawe, Brazylijczycy wóz czterokołowy określają stwierdzeniem „carro polaco”, co w tłumaczeniu oznacza: „polski wóz”. To pokazuje, jak silne wpływy przynieśli tam polscy chłopi, którzy upowszechnili tego typu pojazd.

Nie powinno nas dziwić, że sporo Polaków mieszka za naszą zachodnią granicą, czyli w Niemczech – prawie 2 miliony. To głównie przesiedlenia z czasów zaborów, stara emigracja, fala z lat 80., a także ta po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Najbardziej polskie miasta to te z Zagłębia Ruhry, Berlin (120 tysięcy – najwięcej pośród obcokrajowców), Brema, Frankfurt, Monachium, czy Hamburg. One są najatrakcyjniejsze pod względem pracy. Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny podaje, że Polacy są drugą Turkach największą grupą migrantów. 

Kolejnym czwartym krajem, gdzie osiedliło się najwięcej Polaków jest Francja. Mówi o około milionie naszych rodaków w kraju nad Loarą. Najwięcej z nich mieszka w stolicy – Paryżu – nawet 300 tysięcy. To efekt Wielkiej Emigracji oraz wyjazdów za czasów „Solidarności”. Pozostałe rejony francuskie przyciągały Polaków z emigracji robotniczej.  Pamiętajmy, że we Francji żyło wielu wybitnych Polaków jak choćby Fryderyk Chopin czy Maria Skłodowska-Curie. Oboje są pochowani w Paryżu. Podobnie jak np. gen. Józef Wysocki. Na słynnym paryskim cmentarzu Pere-Lachaise znajduje się ponad 600 polskich grobów.

Wielu Polaków znalazło się za Oceanem Atlantyckim ale nie w Stanach Zjednoczonych, a w Kanadzie. Były to fale emigracji zarobkowej. Znajduje się tam – podobnie jak we Francji – niespełna milion Polaków. Za największe ich skupisko uznaje się aglomerację Toronto oraz sąsiednie miasta (po II wojnie światowej). Szacuje się, że mieszka ich tam ponad 220 tysięcy. Sporo Polaków mieszka w Winnipeg (55 tys. – niegdyś największe skupisko Polaków), Montrealu (40 tys.), Vancouver (60 tys.), czy w Edmonton (55 tys.). Już w okresie międzywojennym (dane z 1929 r.) mieszkało w Kanadzie ok. 80 tys. Polaków.

Kolejne państwa, w których żyje najwięcej Polaków to:

  • Wielka Brytania (trudno oszacować liczbę ze względu na duży transfer ludności w obie strony)
  • Argentyna
  • Białoruś
  • Australia
  • Litwa
  • Ukraina

Z powodu przesunięcia granic po II wojnie światowej spore skupiska Polaków znalazły się poza granicami państwa na wschodzie. Dzisiejsza Litwa, Białoruś, Łotwa i Ukraina.

Są państwa, gdzie Polacy stanowią największą mniejszość narodową. To Norwegia i Islandia. Na islandzkiej wyspie mieszka zaledwie 380 tys. ludzi, ale ok. 25 tys. z nich to Polacy. Z kolei w Norwegii, gdzie żyje 5,5 mln osób, 110 tysięcy stanowią Polacy.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzimy 2 maja 2023.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content