Gdzie spotkasz rodaka zagranicą, czyli o emigracji Polaków w Europie

Autor:Bogusław Rodzeń

Statystyka migracji Polaków w Europie jakie występowały w ostatnich latach.


Szacunek emigracji (w tys.) z Polski na pobyt czasowy powyżej 12 miesięcy w latach 2017-2022

Polskie społeczeństwo zajmuje ważne miejsce w Europie, zarówno pod względem kulturowym jak i historycznym. Naród ma bogatą historię, która miała wpływ na rozwój Europy, a polskie społeczeństwo odgrywa istotną rolę w regionie europejskim. Nasza populacja charakteryzuje się różnorodnością kulturową, która wynika z bogatej historii migracji, kontaktów z innymi narodami oraz tradycji regionów. Ważnym aspektem jest, iż we wspólnocie polskiej ważną rolę odgrywa także patriotyzm, który wyraża się w silnym poczuciu tożsamości narodowej oraz dbałości o polskie wartości i tradycje.

W oparciu o materiały GUS

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego z grudnia 2023 roku największa społeczność polska poza granicami kraju przebywająca czasowo za granicą co najmniej 12 miesięcy znajduje się wciąż w Wielkiej Brytanii, gdzie mieszka około 450 tysięcy Polaków oraz Niemiec – 410 tys. Oprócz tego duże grupy Polaków zamieszkują Holandię i Irlandię.

Są również mniejsze społeczności polskie w wielu innych krajach europejskich (2022r.)  i tak kolejne miejsca zajmują :

5. Norwegia – 77 tys.
6. Belgia – 46 tys.
7. Włochy – 45 tys.
8. Austria – 32 tys.
9. Hiszpania – 32 tys.
10. Szwecja – 28 tys.

Przyczyny emigracja Polaków w Europie

Kluczowymi czynnikami, które przyciągają Polaków, są zarobki, które w krajach zachodnich często są wyższe niż w Polsce. Z pewnością stanowią one główny motyw dla wielu osób wyjeżdżających za granicę w poszukiwaniu lepszych warunków finansowych. Oprócz wyższych zarobków Polacy często emigrują w poszukiwaniu korzystniejszych warunków życia, w tym lepszej opieki zdrowotnej oraz ogólnego standardu życia, którego często tu w Polsce nie doceniamy. Nasi rodacy pracują w różnych sektorach gospodarki, ale istnieją pewne branże, w których są szczególnie aktywni. Wśród nich można wymienić budownictwo, opiekę zdrowotną, gastronomię, turystykę, usługi informatyczne oraz handel detaliczny. Ich miejsce pracy może się różnić w zależności od kraju zamieszkania oraz dostępności miejsc pracy. Na przykład Polacy w Wielkiej Brytanii często pracują w budownictwie i opiece zdrowotnej, podczas gdy u naszych zachodnich sąsiadów mogą znaleźć zatrudnienie w branżach takich jak produkcja, usługi gastronomiczne oraz opieka nad osobami starszymi.

Wydawałoby się, że emigracja z roku na rok spada i nasi rodacy wracają do Polski. Jednak przyglądając się lepiej statystykom, to taka sytuacja ma miejsce jedynie w przypadku Wielkiej Brytanii i Włoch.

A w jakim europejskim państwie jest największe prawdopodobieństwo spotkania rodaka na ulicy? Czyli gdzie żyje najwięcej Polaków w przeliczeniu na 1 mieszkańca danego państwa. Okazuje się, że takim państwem jest Islandia gdzie co 28. osoba otaczająca nas to Polak! W Islandii żyje jedynie 387 tys. Islandczyków. Pierwsza 10. wygląda następująco:

  1. Islandia – 3,6% Polaków.
  2. Irlandia – 1,66%
  3. Norwegia – 1,39%
  4. Wielka Brytania – 0,66%
  5. Holandia – 0,66%
  6. Niemcy – 0,49%
  7. Dania – 0,45%
  8. Belgia – 0,39%
  9. Austria – 0,35%
  10. Szwecja i Szwajcaria – 0,27%

Przedstawione statystyki oparte są na danych Głównego Urzędu Statystycznego z 20.12.2023 roku o emigracji z Polski na pobyt czasowy powyżej 12 miesięcy w latach 2017-2022.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content