rzeźba św. Jana z Dukli we Lwowie

Święty Jan z Dukli wrócił

Autor:Krystyna Frołowa-Fadejczuk

W połowie 2022 roku, w ramach zabezpieczania obiektów zabytkowych przed zniszczeniem w wyniku działań wojennych, figura św. Jana z Dukli z kopuły studni, która znajduje się na dziedzińcu dawnego klasztoru bernardynów we Lwowie została zdemontowana i trafiła do bezpiecznego miejsca, gdzie było dokonano szczegółowej oceny stanu zachowania obiektu i przystąpiono do prac konserwatorskich.

Okazało się, że figura św. Jana z Dukli stworzona w latach 1748–1755 była w dobrym stanie i wymagała jedynie oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego. Zachowane na wszystkich elementach figury fragmenty złota potwierdziły informację, że pierwotnie figura była w całości złocona. 17 marca 2024 roku po intensywnych pracach konserwatorskich pozłacana figura św. Jana z Dukli wróciła na kopułę studni.

Obrońca Lwowa – św. Jan z Dukli

We Lwowie św. Jan z Dukli jest znany z tego, że dwa razy obronił Lwów w 1648 i w 1672 r. W 1648 roku uratował Lwów przed najazdem tatarskim oraz wojskami Bohdana Chmielnickiego. Jak pisał historyk Ludwik Kubala w swojej monografii „Oblężenie Lwowa w roku 1648”: Chmielnicki i Tuchaj-bej ujrzeli w chmurach wieczornych nad klasztorem bernardynów postać zakonnika klęczącego z wzniesionymi rękami i widokiem tym przestraszeni dali znak do odwrotu. Od tego czasu świętego przedstawia się klęczącego na chmurce w pozie modlitewnej, z wzniesionymi ku górze rękoma i twarzą. Głowę św. Jana z Dukli wieńczy wykonany ze stali nimb.

Tak właśnie był przedstawiony na kolumnie na placu Bernardyńskim, która została ustawiona przed kościołem Św. Andrzeja Apostoła w 1736 roku. Niestety po II wojnie światowej ta wyjątkowo ważna postać dla Lwowa została usunięta z kolumny. Na dziedzińcu wybudowano także nad studnią rotundę. Według legendy studnia ta powstała ze źródełka, które się zjawiło po wykopaniu doczesnych szczątków św. Jana z Dukli dla przeniesienia do grobu w kościele, a woda z tego źródełka „miała moc uzdrawiającą”.

Życie św. Jana z Dukli

O życiu świętego wiemy bardzo mało. Św. Jan urodził się w Dukli k. Krosna około 1414 r., w mieszczańskiej wierzącej rodzinie. W latach 30. XV wieku wstąpił do klasztoru franciszkanów konwentualnych w Krośnie, tam oraz we Lwowie przebywał ponad 25 lat. Ponad 40 lat swojego życia spędził św. Jan we Lwowie. Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił w dojrzałym wieku. Nie znamy także, gdzie zdobywał naukę, jednak zdobył dobrą znajomość wiedzy teologicznej i języka niemieckiego. Po przyjęciu święceń kapłańskich Jan z Dukli był przełożonym klasztorów w Krośnie i we Lwowie. Sprawował też urząd kustosza kustodii ruskiej z ośrodkiem we Lwowie, w klasztorze pod wezwaniem Świętego Krzyża. W 1461 r. w kościele szpitalnym pw. Świętego Ducha we Lwowie skupiającym niemieckich mieszczan, Jan z Dukli pełnił funkcję kaznodziei oraz spowiednika, wyróżniając się cierpliwością, życzliwością oraz świątobliwością życia.

Kanonizowany przez św. Jana Pawła II

Nie zważając na to, że pod koniec życia utracił wzrok nadal wykonywał swoje obowiązki. Zmarł 29 września 1484 r. we Lwowie. Został pochowany bez trumny, w ziemnym grobie, w chórze zakonnym kościoła św. Bernardyna ze Sieny i Andrzeja Apostoła we Lwowie. W roku 1733 roku Papież Klemens XII ogłosił Jana z Dukli błogosławionym, zaś kanonizował go Papież św. Jan Paweł II w Krośnie 10 czerwca 1997 roku.

Cieszymy się, że figura św. Jana z Dukli odzyskała swój dawny blask i jak dawniej św. Jan będzie stał w opiece nad naszym miastem.

Rzeźba św. Jana z Dukli  przed konserwacją
Rzeźba św. Jana z Dukli przed konserwacją, fot. Kurier Galicyjski
Montaż rzeźby św. Jana z Dukli po konserwacji, fot. Konstanty Czawaga
Odnowiona rzeźba św. Jana z Dukli  po konserwacji,
Odnowiona rzeźba św. Jana z Dukli po konserwacji, fot. Instytut Polonika

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content