Polacy z Litwy z wizytą na Podlasiu

Autor:Ilona Gosiewska

Spotkanie w Białymstoku dotyczy praktycznego wzmocnienia najdłuższej i najbardziej wszechstronnej współpracy Stowarzyszenia Odra-Niemen z polskimi organizacjami na Litwie. Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne działania, zdobyte doświadczenia, przyniosą w kolejnych latach nowe i atrakcyjne kierunki rozwoju dla polskich społeczności na Litwie.

W Białymstoku, w dniach 6-7.10.2023 odbyło się spotkanie polskich środowisk działających na Litwie. W czasie 2 dni odbyły się zajęcia, warsztaty, prezentacje. Główna tematyka spotkania dotyczyła budowy wspólnej strategii działań na kolejne lata, w obrębie edukacji historycznej, patriotycznej. Prezentowaliśmy dobre praktyki związane z rozwojem wolontariatu i wykorzystania nowoczesnych technik i narzędzi do pracy społecznej w zmieniającym się szybko świecie. Odbyły się warsztaty z pisania projektów, szukania nowych źródeł finansowania swych działań. Dyskutowaliśmy też  na temat atrakcyjnych metod działań, które przyciągają młode pokolenia do aktywności społecznych. Grupa 50-uczestników, brała też udział w spacerze szlakiem najważniejszych miejsc historycznych Białegostoku. Na zakończenie projektu przekazaliśmy materiały szkoleniowe i ankiety potrzeb i planów rozwojowych na 2024 rok. 

Spotkanie w Białymstoku jest drugą częścią szerszego projektu „Polonijny Think Tank”. Ten etap zadania dotyczył praktycznego wzmocnienia najdłuższej i najbardziej wszechstronnej współpracy Stowarzyszenia Odra-Niemen z polskimi organizacjami na Litwie. Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne działania, zdobyte doświadczenia, przyniosą w kolejnych latach nowe i atrakcyjne kierunki rozwoju dla polskich społeczności na Litwie. Budujemy współpracę międzyśrodowiskową opartą o wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, praktycznych szkoleń i potrzebnych dyskusji do dalszego wzrostu naszych wspólnych działań.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen. Więcej o projekcie na stronie Polonijny Think Thank


Grupa Polaków z Litwy w Białymstoku.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content