Życie Polaków na Kresach oczami serialu „Dom pod Dwoma Orłami”

Autor:Marlena Bodo

„Dom pod Dwoma Orłami” to emocjonalna podróż w czasie, przedstawiająca losy polskich rodzin na Kresach w burzliwym okresie międzywojennym i II wojny światowej. Dzięki wiernie odtworzonemu kontekstowi historycznemu oraz głęboko ludzkiej narracji, produkcja ta pozwala widzom zanurzyć się w codzienność, tradycje i wyzwania życia Polaków, którzy na przestrzeni lat zmagali się z wielokulturowością, politycznymi przemianami i dramatem wojny.

Rzeczywistość społeczna i etniczna

Życie Polaków na Kresach to temat, który od lat fascynuje historyków, literatów, a ostatnio także twórców filmowych. Serial „Dom pod Dwoma Orłami” to jedno z dzieł, które próbuje przybliżyć widzom ten skomplikowany i zarazem malowniczy fragment polskiej historii. Choć może się wydawać, że jest to tylko kolejna opowieść o miłości i wojnie, to jednak w tej produkcji zostaje ukazane znacznie więcej – skomplikowane stosunki międzynarodowościowe, zmieniającą się rzeczywistość polityczna oraz codzienne życie rodzin zamieszkujących Kresy.

Serial „Dom pod Dwoma Orłami” rozgrywa się na tle dramatycznych wydarzeń lat 30. XX wieku. Przez pryzmat historii głównej bohaterki, młodej Polki, widzimy, jak życie na Kresach zmienia się pod wpływem napięć narodowościowych, a później nadejścia wojny. Serial prezentuje subtelnie relacje międzyetniczne, ukazując zarówno współpracę (np. adopcję dziecka ukraińskiego przez Polaków – rodzinę Szablewskich; opieka medyczna świadczona dla Polaków przez ukraińskiego lekarza, Dnieprowa) jak i konflikty, które ukształtowały losy tamtejszych społeczności (np. roznoszenie ulotek antypolonijnych przez Wasylkę).

Rodzinne wartości i tradycje

Twórcy serialu starają się ukazać nie tylko wielką historię, ale przede wszystkim małe, osobiste przeżycia ludzi, którzy musieli na co dzień konfrontować się ze zmieniającą się rzeczywistością. Scenografie, stroje, dialogi, a nawet używane przedmioty codziennego użytku z epoki powodują, że widzowie mogą przyjrzeć się życiu na Kresach z bliska i poczuć jego autentyczność.

Jednym z wątków, który w serialu został szczególnie mocno podkreślony, jest rola kobiet w tamtej epoce. To one często były filarem rodzin, musiały radzić sobie z codziennymi obowiązkami, wychowywaniem dzieci, ale także z trudnościami wynikającymi z politycznego i społecznego chaosu tamtych czasów (wciąganie mężczyzn w gry hazardowe, aranżowanie małżeństw, funkcjonowanie „czarnej polewki”). Ich opowieści to mozaika doświadczeń pokazująca, jak różne, lecz równie ważne były ich role.

Trauma wojny i zagłady

Serial nie unika również trudnych tematów, takich jak prześladowania i pogromy. Ukazuje realia działalności organizacji nacjonalistycznych, a także konsekwencje podpisanego w 1939 roku paktu Ribbentrop-Mołotow (śmierć Szablewskiego w Katyniu, zesłanie głównej bohaterki – Zofii Szablewskiej na Syberię, konfiskata mienia polskiego na Kresach, rzeź wołyńska). Poruszane są kwestie tożsamości narodowej, patriotyzmu oraz ciężkich wyborów w trakcie zagrożenia (konieczność opuszczenia domu, ukrywania się w lesie w czasie rzezi wołyńskiej).

Walka o tożsamość

„Dom pod Dwoma Orłami” nie tylko rzuca światło na życie Polaków na Kresach, ale również staje się medium przekazującym uniwersalne wartości, takie jak rodzina, tożsamość czy współistnienie różnych narodów. Serial, oddając bogatą historię Kresów, jednocześnie przypomina o trudnych wyborach, jakie musiała podjąć społeczność tamtych regionów.

Dla wielu widzów „Dom pod Dwoma Orłami” może być również sentymentalną podróżą do utraconej Ojczyzny ich przodków. Serial daje możliwość uzmysłowienia sobie, jak wyglądało życie na tych terenach, które dziś leżą poza granicami Polski, a które dla wielu Polaków są wciąż czymś więcej niż tylko wspomnieniem historycznym.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lwów#/media/Plik:Lwow,_pl._Maryacki.jpg
https://pixabay.com/pl/images/search/kresy/
Scroll to Top
Skip to content