Rok 2023 Rokiem Wojciecha Korfantego

W dniu 20 kwietnia 2023 r. minęła 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego, jednego z ojców naszej niepodległości, wielkiego syna śląskiej ziemi.

Przed 1918 r. Korfanty był posłem do Reichstagu. Reprezentując Koło Polskie, stanowczo żądał przyłączenia do państwa polskiego wszystkich ziem zaboru pruskiego, w tym Górnego Śląska. Był wielkim społecznikiem, członkiem Ligi Narodowej, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz prowadził działalność redakcyjną i wydawniczą w pismach „Górnoślązak” i „Polak”.

Pomnik Wojciecha Korfantego we Wrocławiu.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został członkiem Naczelnej Rady Ludowej kierującej zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim. Był komisarzem plebiscytu na Górnym Śląsku, a następnie dyktatorem III Powstania Śląskiego, które przypieczętowało włączenie do Polski najbardziej uprzemysłowionej części Górnego Śląska.

W dwudziestoleciu międzywojennym był posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, politycznym adwersarzem obozu sanacji. W 1923 r. został wicepremierem w rządzie Wincentego Witosa. Był patriotą, orędownikiem narodowej jedności, człowiekiem mocno przywiązanym do nauki społecznej Kościoła.

Wojciech Korfanty doświadczył wielu niesprawiedliwości: od przymusowej emigracji do pobytu w więzieniu. Zawsze wierzył w Polskę, dla której poświęcił całe swe życie – zgodnie z przesłaniem: „Jedną tylko wypowiadam prośbę do ludu śląskiego, a mianowicie, by został wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski”.

Niech pamięć o tym wspaniałym człowieku – Ślązaku, Polaku i Europejczyku – będzie zawsze żywa oraz niech stanowi on wzór dla nas i przyszłych pokoleń. W uznaniu wielkich zasług Wojciecha Korfantego i w związku z 100. rocznicą powrotu Górnego Śląska do Polski Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2023 Rokiem Wojciecha Korfantego.

Trzeba wiedzieć, że w stolicy Dolnego Śląska pamięć o Korfantym trwa. Staraniem Fundacji Odbudowy Demokracji im. Ignacego Paderewskiego w 2003 r. ufundowano tablicę przypominającą o Korfantym , studencie Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1896 -1901 , która umieszczona została na budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii przy ul. Uniwersyteckiej. Zaprojektował ją Christos Mandzios.

Środowisko związane z Fundacją Odbudowy Demokracji im. Ignacego Paderewskiego stoi również za inicjatywą wzniesienia pomnika Wojciecha Korfantego na wrocławskich Krzykach. Został on odsłonięty w Narodowe Święto Niepodległości w 2014 r. Jego autorem jest artysta – rzeźbiarz Tomasz Wenklar.

Monument jest pomnikiem (wys. 3,6 m) o tradycyjnym kształcie – na niskim, szerokim cokole postać wyłaniająca się z pofałdowanej materii. Z daleka przypomina ona ciągnący się po ziemi płaszcz, natomiast z bliska, przy pewnej dozie wyobraźni, można dostrzec sylwetki trzech orłów rozkładających skrzydła – nawiązanie do trzech powstań śląskich. Świetnie wykorzystano możliwości brązu, którego wariacje faktury sugerującej pióra pomagają w symbolicznej interpretacji. Z tej rozczłonkowanej i aluzyjnej bryły wynurza się pełna godności postać Wojciecha Korfantego z realistycznie opracowanym prawym ramieniem i ręką, linią ramion i głową. Po prawej stronie, na skrzydle najmniejszego z orłów umieszczono daty kolejnych powstań śląskich: 1919,1920 i 1921. Po tej stronie bryła opada asymetrycznie poprzez dwa aluzyjne ptaki i rozrasta się ku tyłowi w coś w rodzaju skrzydeł oraz ogona, co sprawia, że forma jest atrakcyjna z każdej strony.

Widzom zaproponowano całościową kompozycję, w której przestrzeń niszy i aranżacja zieleni naprowadzają na pomnik na niskiej płycie. Dzięki rozległości niszy wydaje się on mniejszy niż jest w rzeczywistości. Z kolei wzbogacenie postaci ludzkiej elementami , które można zinterpretować jako orły sprawiło ,że pomnik ma strukturę piramidy. Zawiera ona w sobie pewne napięcie wynikające z asymetryczności kształtów i sugestii rozłożonych skrzydeł. Pion i poziom zostały zrównoważone, a obecność skosów dodaje kompozycji dynamiki. Rzeźba poprzez swój organiczny, a jednocześnie statyczny kształt harmonizuje zarówno z zielenią, jak i z architekturą.

Pomnik Wojciecha Korfantego jest dziełem ważnym nie tylko z punktu widzenia powojennych dziejów Wrocławia, lecz również z racji wartości artystycznych jakie niesie. To dzieło sztuki z elementem narodowej tożsamości.

Scroll to Top
Skip to content